برچسب: موتور یخچال

0

تست سوختن موتور یخچال و تست سالم بودن موتور یخچال

برای تست سوختن موتور یخچال و تست سالم بودن موتور یخچال در اولین قدم باید کمپرسور مورد بازبینی قرار گیرد و در صورت بروز هرگونه مشکل یا سالم بودن کمپرسور می توان متوجه خرابی...